חינוך יהודי מבוסס טכנולוגיה במרכז מלטון | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

חינוך יהודי מבוסס טכנולוגיה במרכז מלטון

בעידן האינטרנט, טכנולוגיות המידע כוללות לא רק כלים טכנולוגיים אלא גם סביבה שבה יכולה להתרחש דינמיקה של הוראה ושל למידה. התפתחותן של הטכנולוגיות הללו הובילה ליצירת היישום המעשי שלה - תקשורת מתווכת מחשב (Computer Mediated Communication CMC). תקשורת מתווכת מחשב מאפשרת את פיתוחם של מודלים שונים לפיתוח חינוכי ומקצועי. המודלים הללו משלבים כלים תקשורתיים טכנולוגיים מודרניים עם מודלים שונים של תיאוריה חינוכית.

היחידה להוראה נתמכת טכנולוגיה של מרכז מלטון עוסקת בפיתוחה של שיטה מודרנית המשלבת גישה פדגוגית עם השימוש בכלים הטכנולוגיים המתאימים. עבודתה של היחידה מתמקדת בבניית פלטפורמה וירטואלית לקורסים מקוונים ולמידה מרחוק, בפיתוחם של כלים פדגוגיים מתאימים ובתמיכה טכנולוגית וסיוע לסגל ההוראה של המרכז בכל הקשור בשימוש בטכנולוגיות החדשות במחקר ובחינוך.

אנחנו מעניקים:

  • חינוך "מסורתי" באמצעות טכנולוגיות משולבות לא מקוונות (מצגות, וידיאו וכו').
  •  למידה באמצעות רשת האינטרנט (קורסים המלווים באתרי אינטרנט התומכים בפעילותם של הקורסים). Web facilitated learning
  • למידה מעורבת (קורסים הכוללים הן מרכיבים מקוונים והן מרכיבים של למידה בכיתה) בעברית, אנגלית, ספרדית ורוסית. Blended learning
  • למידה מקוונת. אנו מציעים קורסים של למידה מרחוק בנושאי החינוך היהודי (הוראת ישראל, היסטוריה יהודית, טקסטים יהודיים, פילוסופיה יהודית ועוד) באנגלית English, ספרדית Spanish ורוסית Russian.

אנא צרו קשר adminmelton@mscc.huji.ac.il ו- 1238 588 2 972+

חינוך יהודי מבוסס טכנולוגיה במרכז מלטון