מחקר ופיתוח | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

מחקר ופיתוח

האוניברסיטה העברית בירושלים היא האוניברסיטה הוותיקה בישראל ואוניברסיטת המחקר המובילה בה. האוניברסיטה מקדמת שיתופי פעולה רב-תחומיים בארץ ובעולם ומגשרת בין המחקר האקדמי ליישומו בחברה ובתעשייה.

בדפים אלו תוכלו להתוודע לרשות למחקר ופיתוח באוניברסיטה. הרשות למו"פ נועדה לעודד, לקדם ולהסדיר את פעילויות המחקר באוניברסיטה.

עוד תוכלו להכיר את יישום - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. יישום אחראית למסחור הטכנולוגיות והפטנטים שמקורם באוניברסיטה העברית, והיא מדורגת במקום ה-15 בעולם במונחים של רווח מפטנטים.

כאן גם תוכלו לעיין ברשימת נושאים של עבודות דוקטור לפי חתכי חיפוש שונים, באדיבות המזכירות האקדמית והרשות לתלמידי מחקר.

מחקר ופיתוח