יחידות מנהליות | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

יחידות מנהליות

באוניברסיטה פועלות גם יחידות שאינן אקדמיות, יחידות מנהליות, העוסקות בהיבטים שונים של העבודה והלימודים בקמפוס, החל מבינוי ותשתיות ועד למנהל תלמידים, דוברות, קשרי חוץ וקהילה.

לנוחותכם מרוכזים כאן נהלים ותקנונים ומידע שימושי על השירות הניתן באוניברסיטה בתחומים שונים. 

יחידות מנהליות