ספריות וארכיונים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

ספריות וארכיונים

רשות הספריות

רשות הספריות

הר הצופים - ספריית הר-הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד
מדעי הטבע - ספריית הרמן למדע (כולל אולם קריאה למדעי כדור הארץ)
רפואה - הספריה הרפואית ע"ש מוריאל ופיליפ ברמן
משפטים - ספריית הפקולטה למשפטים
הספרייה לחינוך ולעבודה סוציאלית - הספרייה לחינוך ע"ש זלמן ארן; הספרייה לעבודה סוציאלית ע"ש משה לויט; הספרייה ע"ש מלטון
חקלאות - הספרייה לחקלאות, מזון וסביבה
מתמטיקה ומדעי המחשב - הספרייה למתמטיקה ומדעי המחשב

ספריות נוספות ומאגרי מידע

יהדות בת זמננו - מאגר המידע של מכון הרמן ליהדות בת זמננו
ספריית רוטברג - ספריית ביה"ס לתלמידי חול
המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון - ביבליוגרפיה בנושאי אנטישמיות
מכון טרומן - ספריית מכון טרומן לקידום השלום
ארכיון סרטים - ארכיון שפילברג לסרטים בנושאים יהודיים
מאגר בחינות (מתמטיקה ומדעי הטבע)
 
ספריה וקטלוגים לאומיים
 

 

ספריות וארכיונים