רישום מקוון לקורסים - שנת הלימודים תש"ף | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

רישום מקוון לקורסים - שנת הלימודים תש"ף

מערכת הרישום- נט: מערכת מקוונת לרישום לקורסים.

המערכת מאפשרת קליטת תוכנית לימודים ע"י בחירת מסלולים וקורסים.

בניית המערכת מתבצעת עצמאית ע"י הסטודנט.

אנו ממליצים לצפות בסרטון ההסבר על מערכת הרישום-נט ואופן הרישום בטרם כניסתך למערכת. 

תמיכה ומענה לשאלות:

  1. בכל שאלה טכנית ניתן לפנות למוקד הטלפוני שמספרו: 02-5883450  בין השעות: 8:00-19:30
  2. בכל שאלה בנושאים אקדמיים (כגון מבנה תוכנית לימודים, פטורים מקורסים ועוד)
    ניתן לפנות למזכירות החוגים בו הנך לומד/ת. לשירותכם, רשימת אנשי קשר בחוגים השונים.

 

 

רישום מקוון לקורסים - שנת הלימודים תש"ף