דואר רגיל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

דואר רגיל

קמפוס הר הצופים:
(מנהלה, פקולטות למדעי החברה, מדעי הרוח, משפטים, חינוך,
עבודה סוציאלית 
ובית ספר לתלמידי חו"ל)
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501 

קרית אדמונד י' ספרא:
(הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע)
האוניברסיטה העברית, קרית אדמונד י' ספרא - גבעת רם
ירושלים 9190401 

קמפוס עין כרם:
(הפקולטות לרפואה ולרפואת שיניים)
האוניברסיטה העברית
המרכז הרפואי הדסה עין כרם
ירושלים 9112001
 
קמפוס רחובות:
(הפקולטה למדעי החקלאות המזון ואיכות הסביבה)
הפקולטה למדעי החקלאות המזון ואיכות הסביבה
האוניברסיטה העברית רחובות
ת.ד. 12
רחובות 7612001
 
דואר רגיל